Vòng trơn 23K : 2 chỉ , 3 chỉ, 5 chỉ.

Liên hệ

Danh mục: