Vòng trái châu chạm gợn sóng (có tăng đưa) – 2c46 – Mã số: 4Z101733

8.950.000

Danh mục: