Vòng bản – 3 chỉ – Ni 50 -56 – 16 triệu 500 – Vòng đồng tiền 1 lượng – Ni 52 – 54 triệu 700

54.700.000