Nhẫn Hột Trắng Xoắn Chéo (Ni 12- 14 – 16)

2.000.000