Dây khoen lật – 2 chỉ 05 – chiều dài- 40 – 45 cm

7.750.000