Dây cong mo – 2 chỉ – chiều dài 48 -50cm

8.200.000