Dây cong mo – 2 chỉ – 8 triệu 200 – chiều dài 48 -50 cm

8.200.000