Dây cong mo – 1 chỉ 2 – chiều dài 47 – 50cm

5.000.000