Dây chữ cong 1 chỉ 99 – 7 triệu 450. Mặt trái tim xỏ – 8 phân – 3 triệu 150

7.450.000