Dây bi chạm máy kiểu Ý – 2 màu – 3 chỉ 87 – Dài khoảng: 46cm – MS: 4Z102398

14.000.000