Dây ống vuông khoen rồng – 5 chỉ – dài khoảng 55cm

18.500.000