Bộ vàng cưới 7 chỉ – Dây chuyền vàng (4 chỉ) – bông tai (1 chỉ) – 2 vòng tay (1 chỉ)

37.000.000