Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ cầm vàng của Kim Tín 2 ra đời từ năm 1999 với mục tiêu hỗ trợ tài chính cho những khách hàng cần tiền mặt xoay sở trong một khoảng thời gian mà không phải bán đi món vàng trang sức yêu quý của mình.

I. Dịch vụ cầm vàng

+ Kim Tín 2 cung cấp dịch vụ cầm vàng với lãi suất ổn định, cạnh tranh.

+ Lãi suất cố định 3%/tháng. Lãi suất thường được tính theo khung Tuần.

+ Có lãi suất đặc biệt hỗ trợ khách hàng thực hiện cầm vàng số lượng lớn.

+ Kim Tín 2 luôn cố gắng định giá tốt nhất (cầm sát giá) nhất đối với tài sản của quý khách.

+ Tài sản của quý khách sẽ được Kim Tín 2 bảo quản tốt nhất kỹ lưỡng, niêm phong chặt chẽ.

II. Ưu Tiên

Với những khách hàng sau khi chuộc đồ, Kim Tín 2 hỗ trợ làm sáng trang sức miễn phí cho khách.

III. Nhanh Gọn.

Tiệm vàng Kim Tín 2 thường thực hiện nghiệp vụ cầm đồ cho khách hàng nhanh chóng, gọn lẹ.

IV. Hoá Giá

Kim Tín 2 cam kết giữ tài sản của khách hàng tối thiếu 90 ngày kể từ ngày cầm (ngày đóng lãi cuối cùng). Chúng tôi luôn cố gắng gia hạn thời hạn thanh lý tài sản của quý khách (hóa giá), đặc biệt là khách đã thông báo cho Kim Tín 2 khi chưa có khả năng chuộc lúc đến thời hạn.