Hiển thị tất cả 9 kết quả

Bông 18K (610) Kim Tín 2 có chốt vặn phía sau để chắc chắn hơn

Mẫu 9 - Bông tay Halo đích vặn - 6 phân 3 - 6 phân 5- 2 triệu 6
Mẫu 9 – Bông tay Halo đích vặn – 6 phân 3 – 6 phân 5- 2 triệu 6